۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران
آموزشگاه مجازی خیاطی

آموزش مجازی مارلوس دیزاینر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
900000

طراحی سه بعدی لباس با نرم افزار
Marvelous Designer
مختصری درباره دوره آموزش نرم افزار مارولوس:

هدف دوره آموزش طراحی لباس با نرم افزار مارولوس ، طراحی لباس به صورت ۳ بعدی می باشد که طراح بتواند با بیشترین دقت یک لباس را طراحی کند و لباس خود را از همه زاویه ها تن مانکن زنده به صورت ۳ بعدی مشاهده کند و بتواند بی نظیر ترین و بهترین طرح لباس را ارائه دهد.

سر فصل کامل آموزشی
معرفی کلی نرم افزار مارولوس دیزاینر Marvelous Designer
کار با سربرگ های File, Edit, 3D Garment, 2D Pattern, Sewing, Materials, Avatar, Display, Preferences, Settings, Help ……
کار با محیط های دوبعدی و سه بعدی (۲D و ۳D)
معرفی عملگرهای Paste,Mirror paste,Reresh Textures,Smart Guide,Snap to Pattern,Show 3D Lines……
نحوه کار با آواتارها Hair,Shoes,Pose,Motion……
معرفی ابزارهای دو بعدی Polygon,Ellipse,Add Point,Segment Sewing……
معرفی ابزارهای سه بعدی Simulate,Pin,Button,Piping ……
کار با کنترل کننده های ۳D Garment Display,Avatar Display,Textured Surface
کار با Pattern (الگو)
معرفی خواص فیزیکی پارچه
کار با Pattern (الگو)
کار با بخش ANIMATION (انیمیشن)