۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران
آموزشگاه مجازی خیاطی

تمبوردوزی و تزئینات پارچه و لباس

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته

مختصری در مورد آموزش مجازی تمبوردوزی و تزئینات پارچه و لباس:

آکادمی پارس به منظور ارائه خدمات به هنرجویان عزیزی که نمی توانند دوره حضوری شرکت کنند، اقدام به برگزاری دوره آموزشی مجازی تمبور دوزی و تزئینات پارچه و لباس کرده است.

دوره مجازی از نظر سرفصلها و جزئیات دقیقأ مشابه دوره حضوری می باشد و هیچ تفاوتی از نظر کمی و کیفی ندارد.
به تمامی هنرجویان دوره مجازی مدارک بین المللی تعلق می گیرد که حرفه ای ترین و معتبرترین مدارک پوشاک می باشند.