۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران
آموزشگاه مجازی خیاطی

دوره جدید طراحی لباس

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته

محتوای این دوره مجازی طراحی لباس به روز شده و بر اساس جدیدترین متدهای روز طراحی لباس برای هنرجویان آماده شده است